เอกสารงานประกัน

แผนพัฒนางานประกัน

ค้นหา

จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 234654

กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา
8 มกราคม 2553 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ศึกษาดูงานประกันคุณภาพฯ

     

8 มกราคม 2553 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ศึกษาดูงานประกันคุณภาพฯ


 
20 มิถุนายน 2553โครงการอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รองรับการประเมินภายนอกรอบ 3

       

20 มิถุนายน 2553  จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รองรับการประเมินภายนอกรอบ สถาบันการอาชีวศึกษา ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์  จังหวัดสุพรรณบุรี


 
4-5 เมษายน 2554 การนำเสนอผลการประเมินตนเองต่อสาธารณชน

      

วันที่ 4-5 เมษายน 2554
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศสถานศึกษา โดยมีคณะศึกษานิเทศก์และผู้ตรวจสประเมินเข้าร่วมฝึกอบรม   และจัดให้มีการนำเสนอผลผลการประเมินตนเองของสาขาวิชาต่อสาธารณชน โดยมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตัวแทนชุมชนต่างๆ และศิษย์เก่าเข้าร่วมประชาพิจารณ์ รวมทั้งจัดให้สถานศึกษาอื่นเข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้


 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 โทรศัพท์ 034511-124 ต่อ 117
ผู้ดูแลระบบ นางสาวณัฐวิภา มิตรสงเคราะห์

Template "photogalleryfree" designed by Hilliger Media (© 2010)